De drie O’s: ontzorgen, ondersteunen en organiseren

Ontzorgen

Orde en overzicht bewaren staan centraal in mijn werk, dit doe ik door een gestructureerde en planmatige werkwijze. Door mijn betrokkenheid bij de opdracht toon ik initiatief om onze gezamenlijke doelen te bereiken. Wanneer ik een project ondersteun of event voor u organiseer, kunt u erop vertrouwen dat ik u volledig ontzorg en maatwerk lever die voldoet aan uw wensen en eisen.

Organiseren

Ondersteunen staat bij mij gelijk aan faciliteren. Ik weet wat ik wil en ben gericht op het behalen van een duurzaam resultaat. Een resultaat waar u wat aan heeft. Ik stel eisen aan mezelf en mijn prestaties en hecht eraan om samen kwalitatief goed werk af te leveren.
Hierin ben ik ambitieus en wil ik de verwachtingen graag waarmaken.

Ondersteunen

Met Blue Project & Event support ben ik het organisatietalent binnen uw team, die zorgdraagt voor een accurate planning en verschillende taken herkent en kan coördineren. Tevens denk ik graag mee over strategische processen en zorg ervoor dat de inhoud bij elkaar komt. Ik zie alles als een leuke uitdaging en maak het onmogelijke graag mogelijk. Op het gebied van eventsupport kunt u mij inhuren als u uw event totaal wil uitbesteden of als onderdeel van uw organisatieteam.

Hoe ik werk

mijn werkwijze

Wanneer u mij inhuurt, gaan we in overleg over de wensen en eisen. Ik lever graag maatwerk en werk graag samen om uw doelstellingen te realiseren. Ik werk volgens een vast systeem en draaiboek wat maakt dat u erop kan vertrouwen dat er niks over het hoofd wordt gezien.